komenda użycie co to jest
Jak użyć TTY? Definicja w konsoli Print the filename of the terminal connected to standard input.
Znaczenie komenda użycie definicja.

Czy przydatne?

Komenda/polecenie: Jak użyć tty

Uruchomienie, wykonanie: tty [options]

Jak działa, co robi: Print the filename of the terminal connected to standard input

Dostępne opcje, wywołanie: --help

Print help message and exit.

-s, --silent, --quiet

Print nothing to standard output, but return an exit status.

--version

Display version information and exit.

Użycie TTY zastosowanie komendy na linii poleceńw Słownik T .