komenda uuencode użycie co to jest
Jak użyć UUENCODE? Definicja w konsoli ASCII characters and includes the permissions and name of.
Znaczenie komenda uuencode użycie definicja.

Czy przydatne?

Komenda/polecenie: Jak użyć uuencode

Uruchomienie, wykonanie: uuencode [-m] [file] name

Jak działa, co robi: Encode a binary file. The encoding uses only printable ASCII characters and includes the permissions and name of the file. When file is reconverted via uudecode, the output is saved as name. If the file argument is omitted, uuencode can take standard input, so a single argument is taken as the name to be given to the file when it is decoded. With the -m option, base64 encoding is used

Dostępne opcje, wywołanie:

Użycie UUENCODE zastosowanie komendy na linii poleceńw Słownik U .