komenda użycie co to jest
Jak użyć VI? Definicja w konsoli with a command mode and an insert mode. For more information on vi.
Znaczenie komenda użycie definicja.

Czy przydatne?

Komenda/polecenie: Jak użyć vi

Uruchomienie, wykonanie: vi [options] [files]

Jak działa, co robi: A screen-oriented text editor based on ex. vi is bi-modal, with a command mode and an insert mode. For more information on vi, see Chapter 9

Dostępne opcje, wywołanie:

Użycie VI zastosowanie komendy na linii poleceńw Słownik V .