komenda użycie co to jest
Jak użyć WC? Definicja w konsoli total line for multiple files . If no files are given, read.
Znaczenie komenda użycie definicja.

Czy przydatne?

Komenda/polecenie: Jak użyć wc

Uruchomienie, wykonanie: wc [options] [files]

Jak działa, co robi: Print byte, word, and line counts for each file. Print a total line for multiple files. If no files are given, read standard input. See other examples under ls and sort

Dostępne opcje, wywołanie: -c, --bytes

Print byte count only.

-l, --lines

Print line count only.

-L, --max-line-length

Print length of longest line.

-m, --chars

Print character count only.

-w, --words

Print word count only.

--help

Print help message and then exit.

--version

Print the version number and then exit.

Użycie WC zastosowanie komendy na linii poleceńw Słownik W .