komenda ypwhich użycie ypwhich co to jest
Jak użyć YPWHICH? Definicja w konsoli master. Without arguments, ypwhich cites the NIS server for.
Znaczenie komenda ypwhich użycie ypwhich definicja.

Czy przydatne?

Komenda/polecenie: Jak użyć ypwhich

Uruchomienie, wykonanie: ypwhich [options] [host]

Jak działa, co robi: NFS/NIS command. Return hostname of NIS server or map master. Without arguments, ypwhich cites the NIS server for the local machine. If host is specified, that machine is queried to find out which NIS master it is using

Dostępne opcje, wywołanie: -d domain

Use domain instead of the default domain.

-m [map]

Find master NIS server for a map. No host can be specified with -m. map may be a map name or a nickname for a map. If no map is specified, display a list of available maps.

-t mapname

Inhibit nickname translation.

-Vn

Version of ypbind (default is v2).

-x

Display map nickname table. Do not allow any other options.

Użycie YPWHICH zastosowanie komendy na linii poleceńw Słownik Y .