komenda zdiff użycie zdiff co to jest
Jak użyć ZDIFF? Definicja w konsoli diff command, along with any command-line options. If a second.
Znaczenie komenda zdiff użycie zdiff definicja.

Czy przydatne?

Komenda/polecenie: Jak użyć zdiff

Uruchomienie, wykonanie: zdiff [options] files

Jak działa, co robi: Read compressed files and pass them, uncompressed, to the diff command, along with any command-line options. If a second file is not specified for comparison, look for a file called file.gz

Dostępne opcje, wywołanie:

Użycie ZDIFF zastosowanie komendy na linii poleceńw Słownik Z .