komenda znew użycie znew co to jest
Jak użyć ZNEW? Definicja w konsoli Uncompress .Z files and recompress them in .gz format. Wywołanie.
Znaczenie komenda znew użycie znew definicja.

Czy przydatne?

Komenda/polecenie: Jak użyć znew

Uruchomienie, wykonanie: znew [options] [files]

Jak działa, co robi: Uncompress .Z files and recompress them in .gz format

Dostępne opcje, wywołanie: -9

Optimal (and slowest) compression method.

-f

Recompress even if filename.gz already exists.

-K

If the original .Z file is smaller than the .gz file, keep it.

-P

Pipe data to conversion program. This saves disk space.

-t

Test new .gz files before removing .Z files.

-v

Verbose mode.

Użycie ZNEW zastosowanie komendy na linii poleceńw Słownik Z .