robi class_ parse_ bcompiler co to jest
Jak użyć w PHP Reads the bytecodes of a class and calls back to a user function błędy. Zastosowanie.
Znaczenie robi class_ parse_ bcompiler definicja.

Czy przydatne?

Zastosowanie funkcji bcompiler_parse_class()

Nazwa funkcji: bcompiler_parse_class()
Opis i zastosowanie metody/funkcji: Reads the bytecodes of a class and calls back to a user function
Zastosowanie w programowaniu: bool bcompiler_parse_class ( string class, string callback )
Wersja PHP dla programisty (PECL)

Inne metody w programowaniu PHP w Słownik B .