robi exts_ class co to jest
Jak użyć w PHP Checks if the class has been defined błędy. Zastosowanie bool class_exists ( string.
Znaczenie robi exts_ class definicja.

Czy przydatne?

Zastosowanie funkcji class_exists()

Nazwa funkcji: class_exists()
Opis i zastosowanie metody/funkcji: Checks if the class has been defined
Zastosowanie w programowaniu: bool class_exists ( string class_name [, bool autoload] )
Wersja PHP dla programisty (PHP 4, PHP 5)

Inne metody w programowaniu PHP w Słownik C .