robi implements_ class co to jest
Jak użyć w PHP Return the interfaces which are implemented by the given class błędy. Zastosowanie.
Znaczenie robi implements_ class definicja.

Czy przydatne?

Zastosowanie funkcji class_implements()

Nazwa funkcji: class_implements()
Opis i zastosowanie metody/funkcji: Return the interfaces which are implemented by the given class
Zastosowanie w programowaniu: array class_implements ( mixed class [, bool autoload] )
Wersja PHP dla programisty (PHP 5)

Inne metody w programowaniu PHP w Słownik C .