robi copy_ method_ classkit co to jest
Jak użyć w PHP Copies a method from class to another błędy. Zastosowanie bool classkit_method_copy.
Znaczenie robi copy_ method_ classkit definicja.

Czy przydatne?

Zastosowanie funkcji classkit_method_copy()

Nazwa funkcji: classkit_method_copy()
Opis i zastosowanie metody/funkcji: Copies a method from class to another
Zastosowanie w programowaniu: bool classkit_method_copy ( string dClass, string dMethod, string sClass [, string sMethod] )
Wersja PHP dla programisty (PECL)

Inne metody w programowaniu PHP w Słownik C .