robi chars_ count co to jest
Jak użyć w PHP Return information about characters used in a string błędy. Zastosowanie mixed count.
Znaczenie robi chars_ count definicja.

Czy przydatne?

Zastosowanie funkcji count_chars()

Nazwa funkcji: count_chars()
Opis i zastosowanie metody/funkcji: Return information about characters used in a string
Zastosowanie w programowaniu: mixed count_chars ( string string [, int mode] )
Wersja PHP dla programisty (PHP 4, PHP 5)

Inne metody w programowaniu PHP w Słownik C .