robi buffer_ output_ cpdf co to jest
Jak użyć w PHP Outputs the pdf document in memory buffer błędy. Zastosowanie bool cpdf_output.
Znaczenie robi buffer_ output_ cpdf definicja.

Czy przydatne?

Zastosowanie funkcji cpdf_output_buffer()

Nazwa funkcji: cpdf_output_buffer()
Opis i zastosowanie metody/funkcji: Outputs the pdf document in memory buffer
Zastosowanie w programowaniu: bool cpdf_output_buffer ( int pdf_document )
Wersja PHP dla programisty (PHP 3 >= 3.0.9, PHP 4, PHP 5 <= 5.0.4)

Inne metody w programowaniu PHP w Słownik C .