robi file_ save_ cpdf co to jest
Jak użyć w PHP Writes the pdf document into a file błędy. Zastosowanie bool cpdf_save_to_file ( int.
Znaczenie robi file_ save_ cpdf definicja.

Czy przydatne?

Zastosowanie funkcji cpdf_save_to_file()

Nazwa funkcji: cpdf_save_to_file()
Opis i zastosowanie metody/funkcji: Writes the pdf document into a file
Zastosowanie w programowaniu: bool cpdf_save_to_file ( int pdf_document, string filename )
Wersja PHP dla programisty (PHP 3 >= 3.0.8, PHP 4, PHP 5 <= 5.0.4)

Inne metody w programowaniu PHP w Słownik C .