robi text_ cpdf co to jest
Jak użyć w PHP Output text with parameters błędy. Zastosowanie bool cpdf_text ( int pdf_document.
Znaczenie robi text_ cpdf definicja.

Czy przydatne?

Zastosowanie funkcji cpdf_text()

Nazwa funkcji: cpdf_text()
Opis i zastosowanie metody/funkcji: Output text with parameters
Zastosowanie w programowaniu: bool cpdf_text ( int pdf_document, string text [, float x_coor, float y_coor [, int mode [, float orientation [, int alignmode]]]] )
Wersja PHP dla programisty (PHP 3 >= 3.0.8, PHP 4, PHP 5 <= 5.0.4)

Inne metody w programowaniu PHP w Słownik C .