robi close_ multi_ curl co to jest
Jak użyć w PHP Close a set of cURL handles błędy. Zastosowanie void curl_multi_close ( resource mh.
Znaczenie robi close_ multi_ curl definicja.

Czy przydatne?

Zastosowanie funkcji curl_multi_close()

Nazwa funkcji: curl_multi_close()
Opis i zastosowanie metody/funkcji: Close a set of cURL handles
Zastosowanie w programowaniu: void curl_multi_close ( resource mh )
Wersja PHP dla programisty (PHP 5)

Inne metody w programowaniu PHP w Słownik C .