robi read_ info_ multi_ curl co to jest
Jak użyć w PHP Get information about the current transfers błędy. Zastosowanie array curl_multi.
Znaczenie robi read_ info_ multi_ curl definicja.

Czy przydatne?

Zastosowanie funkcji curl_multi_info_read()

Nazwa funkcji: curl_multi_info_read()
Opis i zastosowanie metody/funkcji: Get information about the current transfers
Zastosowanie w programowaniu: array curl_multi_info_read ( resource mh )
Wersja PHP dla programisty (PHP 5)

Inne metody w programowaniu PHP w Słownik C .