robi sunre_ date co to jest
Jak użyć w PHP Returns time of sunrise for a given day and location błędy. Zastosowanie mixed date.
Znaczenie robi sunre_ date definicja.

Czy przydatne?

Zastosowanie funkcji date_sunrise()

Nazwa funkcji: date_sunrise()
Opis i zastosowanie metody/funkcji: Returns time of sunrise for a given day and location
Zastosowanie w programowaniu: mixed date_sunrise ( int timestamp [, int format [, float latitude [, float longitude [, float zenith [, float gmt_offset]]]]] )
Wersja PHP dla programisty (PHP 5)

Inne metody w programowaniu PHP w Słownik D .