robi privileges_ column co to jest
Jak użyć w PHP Returns a result set listing the columns and associated privileges for a table błędy.
Znaczenie robi privileges_ column definicja.

Czy przydatne?

Zastosowanie funkcji db2_column_privileges()

Nazwa funkcji: db2_column_privileges()
Opis i zastosowanie metody/funkcji: Returns a result set listing the columns and associated privileges for a table
Zastosowanie w programowaniu: resource db2_column_privileges ( resource connection [, string qualifier [, string schema [, string table-name [, string column-name]]]] )
Wersja PHP dla programisty (PECL)

Inne metody w programowaniu PHP w Słownik D .