robi array_ fetch co to jest
Jak użyć w PHP Returns an array, indexed by column position, representing a row in a result set.
Znaczenie robi array_ fetch definicja.

Czy przydatne?

Zastosowanie funkcji db2_fetch_array()

Nazwa funkcji: db2_fetch_array()
Opis i zastosowanie metody/funkcji: Returns an array, indexed by column position, representing a row in a result set
Zastosowanie w programowaniu: array db2_fetch_array ( resource stmt [, int row_number] )
Wersja PHP dla programisty (PECL)

Inne metody w programowaniu PHP w Słownik D .