robi num_ field co to jest
Jak użyć w PHP Returns the position of the named column in a result set błędy. Zastosowanie int db2.
Znaczenie robi num_ field definicja.

Czy przydatne?

Zastosowanie funkcji db2_field_num()

Nazwa funkcji: db2_field_num()
Opis i zastosowanie metody/funkcji: Returns the position of the named column in a result set
Zastosowanie w programowaniu: int db2_field_num ( resource stmt, mixed column )
Wersja PHP dla programisty (PECL)

Inne metody w programowaniu PHP w Słownik D .