robi rows_ num co to jest
Jak użyć w PHP Returns the number of rows affected by an SQL statement błędy. Zastosowanie int db2.
Znaczenie robi rows_ num definicja.

Czy przydatne?

Zastosowanie funkcji db2_num_rows()

Nazwa funkcji: db2_num_rows()
Opis i zastosowanie metody/funkcji: Returns the number of rows affected by an SQL statement
Zastosowanie w programowaniu: int db2_num_rows ( resource stmt )
Wersja PHP dla programisty (PECL)

Inne metody w programowaniu PHP w Słownik D .