robi rcrtexact_ dbplus co to jest
Jak użyć w PHP Creates an exact but empty copy of a relation including indices błędy. Zastosowanie.
Znaczenie robi rcrtexact_ dbplus definicja.

Czy przydatne?

Zastosowanie funkcji dbplus_rcrtexact()

Nazwa funkcji: dbplus_rcrtexact()
Opis i zastosowanie metody/funkcji: Creates an exact but empty copy of a relation including indices
Zastosowanie w programowaniu: mixed dbplus_rcrtexact ( string name, resource relation [, bool overwrite] )
Wersja PHP dla programisty (4.1.0 - 4.2.3 only, PECL)

Inne metody w programowaniu PHP w Słownik D .