encodes data with mime base64 co to jest
Encodes Data With Mime Base64, Decodes Data Encoded With Mime Base64, Convert Binary Data Into.
Znaczenie encodes data with mime base64 definicja.

Słownik i definicje programowania w PHP na B

 • Jak działa wywołanie funkcji Add two arbitrary precision numbers, błędy i użycie string bcadd ( string left_operand, string right_operand [, int scale] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Compare two arbitrary precision numbers, błędy i użycie int bccomp ( string left_operand, string right_operand [, int scale] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Divide two arbitrary precision numbers, błędy i użycie string bcdiv ( string left_operand, string right_operand [, int scale] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Get modulus of an arbitrary precision number, błędy i użycie string bcmod ( string left_operand, string modulus ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Multiply two arbitrary precision number, błędy i użycie string bcmul ( string left_operand, string right_operand [, int scale] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Raise an arbitrary precision number to another, błędy i użycie string bcpow ( string x, string y [, int scale] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Raise an arbitrary precision number to another, reduced by a specified modulus, błędy i użycie string bcpowmod ( string x, string y, string modulus [, int scale] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Set default scale parameter for all bc math functions, błędy i użycie bool bcscale ( int scale ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Get the square root of an arbitrary precision number, błędy i użycie string bcsqrt ( string operand [, int scale] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Subtract one arbitrary precision number from another, błędy i użycie string bcsub ( string left_operand, string right_operand [, int scale] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Reads and creates classes from a bcompiler exe file, błędy i użycie bool bcompiler_load_exe ( string filename ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Reads and creates classes from a bz compressed file, błędy i użycie bool bcompiler_load ( string filename ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Reads the bytecodes of a class and calls back to a user function, błędy i użycie bool bcompiler_parse_class ( string class, string callback ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Reads and creates classes from a filehandle, błędy i użycie bool bcompiler_read ( resource filehandle ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Writes an defined class as bytecodes, błędy i użycie bool bcompiler_write_class ( resource filehandle, string className [, string extends] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Writes a defined constant as bytecodes, błędy i użycie bool bcompiler_write_constant ( resource filehandle, string constantName ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Writes the start pos, and sig to the end of a exe type file, błędy i użycie bool bcompiler_write_exe_footer ( resource filehandle, int startpos ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Writes a php source file as bytecodes, błędy i użycie bool bcompiler_write_file ( resource filehandle, string filename ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Writes the single character , błędy i użycie bool bcompiler_write_footer ( resource filehandle ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Writes an defined function as bytecodes, błędy i użycie bool bcompiler_write_function ( resource filehandle, string functionName ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Writes all functions defined in a file as bytecodes, błędy i użycie bool bcompiler_write_functions_from_file ( resource filehandle, string fileName ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Writes the bcompiler header, błędy i użycie bool bcompiler_write_header ( resource filehandle [, string write_ver] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Close a bzip2 file, błędy i użycie int bzclose ( resource bz ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Compress a string into bzip2 encoded data, błędy i użycie mixed bzcompress ( string source [, int blocksize [, int workfactor]] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Decompresses bzip2 encoded data, błędy i użycie mixed bzdecompress ( string source [, int small] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns a bzip2 error number, błędy i użycie int bzerrno ( resource bz ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns the bzip2 error number and error string in an array, błędy i użycie array bzerror ( resource bz ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns a bzip2 error string, błędy i użycie string bzerrstr ( resource bz ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Force a write of all buffered data, błędy i użycie int bzflush ( resource bz ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Opens a bzip2 compressed file, błędy i użycie resource bzopen ( string filename, string mode ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Binary safe bzip2 file read, błędy i użycie string bzread ( resource bz [, int length] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Binary safe bzip2 file write, błędy i użycie int bzwrite ( resource bz, string data [, int length] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns filename component of path, błędy i użycie string basename ( string path [, string suffix] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Specify the character encoding in which the messages from theDOMAIN message catalog will be returned, błędy i użycie string bind_textdomain_codeset ( string domain, string codeset ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Sets the path for a domain, błędy i użycie string bindtextdomain ( string domain, string directory ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Convert a number between arbitrary bases, błędy i użycie string base_convert ( string number, int frombase, int tobase ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Binary to decimal, błędy i użycie number bindec ( string binary_string ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Convert binary data into hexadecimal representation, błędy i użycie string bin2hex ( string str ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Decodes data encoded with MIME base64, błędy i użycie string base64_decode ( string encoded_data ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Encodes data with MIME base64, błędy i użycie string base64_encode ( string data ).

PHP programowanie dla początkujących

Kodowanie w języku PHP-Z. Słownik pojęć.

Programowanie w jezyku PHP.Z