ob_start callback function co to jest
Ob_Start Callback Function To Repair The Buffer, Return Ascii Value Of Character, Use Corba Structs.
Znaczenie ob_start callback function definicja.

Słownik i definicje programowania w PHP na O

 • Jak działa wywołanie funkcji Alias of oci_parse(), błędy i użycie .
 • Jak działa wywołanie funkcji Alias of oci_pconnect(), błędy i użycie .
 • Jak działa wywołanie funkcji Alias of oci_result(), błędy i użycie .
 • Jak działa wywołanie funkcji Alias of OCI-Lob->import, błędy i użycie .
 • Jak działa wywołanie funkcji Closes Oracle connection, błędy i użycie bool oci_close ( resource connection ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Overrides built-in functions, błędy i użycie bool override_function ( string function_name, string function_args, string function_code ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Open directory handle, błędy i użycie resource opendir ( string path [, resource context] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Convert character encoding as output buffer handler, błędy i użycie string ob_iconv_handler ( string contents, int status ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Octal to decimal, błędy i użycie number octdec ( string octal_string ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Open connection to system logger, błędy i użycie bool openlog ( string ident, int option, int facility ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Enable property and method call overloading for a class, błędy i użycie void overload ( [string class_name] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Appends element to the collection, błędy i użycie class OCI-Collection {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Assigns a value to the collection from another existing collection, błędy i użycie class OCI-Collection {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Assigns a value to the element of the collection, błędy i użycie class OCI-Collection {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Frees the resources associated with the collection object, błędy i użycie class OCI-Collection {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns value of the element, błędy i użycie class OCI-Collection {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns the maximum number of elements in the collection, błędy i użycie class OCI-Collection {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns size of the collection, błędy i użycie class OCI-Collection {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Trims elements from the end of the collection, błędy i użycie class OCI-Collection {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Appends data from the large object to another large object, błędy i użycie class OCI-Lob {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Closes LOB descriptor, błędy i użycie class OCI-Lob {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Tests for end-of-file on a large object's descriptor, błędy i użycie class OCI-Lob {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Erases a specified portion of the internal LOB data, błędy i użycie class OCI-Lob {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Exports LOB's contents to a file, błędy i użycie class OCI-Lob {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Flushes/writes buffer of the LOB to the server, błędy i użycie class OCI-Lob {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Frees resources associated with the LOB descriptor, błędy i użycie class OCI-Lob {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns current state of buffering for the large object, błędy i użycie class OCI-Lob {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Imports file data to the LOB, błędy i użycie class OCI-Lob {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns large object's contents, błędy i użycie class OCI-Lob {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Reads part of the large object, błędy i użycie class OCI-Lob {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Moves the internal pointer to the beginning of the large object, błędy i użycie class OCI-Lob {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Saves data to the large object, błędy i użycie class OCI-Lob {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Alias of oci_lob_import(), błędy i użycie .
 • Jak działa wywołanie funkcji Sets the internal pointer of the large object, błędy i użycie class OCI-Lob {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Changes current state of buffering for the large object, błędy i użycie class OCI-Lob {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns size of large object, błędy i użycie class OCI-Lob {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns current position of internal pointer of large object, błędy i użycie class OCI-Lob {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Truncates large object, błędy i użycie class OCI-Lob {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Writes data to the large object, błędy i użycie class OCI-Lob {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Writes temporary large object, błędy i użycie class OCI-Lob {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Alias of oci_lob_export(), błędy i użycie .
 • Jak działa wywołanie funkcji Binds the PHP variable to the Oracle placeholder, błędy i użycie bool oci_bind_by_name ( resource stmt, string ph_name, mixed &variable [, int maxlength [, int type]] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Cancels reading from cursor, błędy i użycie bool oci_cancel ( resource stmt ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Commits outstanding statements, błędy i użycie bool oci_commit ( resource connection ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Establishes a connection to the Oracle server, błędy i użycie resource oci_connect ( string username, string password [, string db [, string charset [, int session_mode]]] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Uses a PHP variable for the define-step during a SELECT, błędy i użycie bool oci_define_by_name ( resource statement, string column_name, mixed &variable [, int type] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns the last error found, błędy i użycie array oci_error ( [resource source] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Executes a statement, błędy i użycie bool oci_execute ( resource stmt [, int mode] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Fetches all rows of result data into an array, błędy i użycie int oci_fetch_all ( resource statement, array &output [, int skip [, int maxrows [, int flags]]] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns the next row from the result data as an associative ornumeric array, or both, błędy i użycie array oci_fetch_array ( resource statement [, int mode] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns the next row from the result data as an associative array, błędy i użycie array oci_fetch_assoc ( resource statement ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns the next row from the result data as an object, błędy i użycie object oci_fetch_object ( resource statement ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns the next row from the result data as a numeric array, błędy i użycie array oci_fetch_row ( resource statement ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Fetches the next row into result-buffer, błędy i użycie bool oci_fetch ( resource statement ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Checks if the field is NULL, błędy i użycie bool oci_field_is_null ( resource stmt, mixed field ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns the name of a field from the statement, błędy i użycie string oci_field_name ( resource statement, int field ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Tell the precision of a field, błędy i użycie int oci_field_precision ( resource statement, int field ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Tell the scale of the field, błędy i użycie int oci_field_scale ( resource statement, int field ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns field's size, błędy i użycie int oci_field_size ( resource stmt, mixed field ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Tell the raw Oracle data type of the field, błędy i użycie int oci_field_type_raw ( resource statement, int field ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns field's data type, błędy i użycie mixed oci_field_type ( resource stmt, int field ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Frees all resources associated with statement or cursor, błędy i użycie bool oci_free_statement ( resource statement ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Enables or disables internal debug output, błędy i użycie void oci_internal_debug ( int onoff ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Copies large object, błędy i użycie bool oci_lob_copy ( OCI-Lob lob_to, OCI-Lob lob_from [, int length] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Compares two LOB/FILE locators for equality, błędy i użycie bool oci_lob_is_equal ( OCI-Lob lob1, OCI-Lob lob2 ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Allocates new collection object, błędy i użycie OCI-Collection oci_new_collection ( resource connection, string tdo [, string schema] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Establishes a new connection to the Oracle server, błędy i użycie resource oci_new_connect ( string username, string password [, string db [, string charset [, int session_mode]]] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Allocates and returns a new cursor (statement handle), błędy i użycie resource oci_new_cursor ( resource connection ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Initializes a new empty LOB or FILE descriptor, błędy i użycie OCI-Lob oci_new_descriptor ( resource connection [, int type] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns the number of result columns in a statement, błędy i użycie int oci_num_fields ( resource statement ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns number of rows affected during statement execution, błędy i użycie int oci_num_rows ( resource stmt ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Prepares Oracle statement for execution, błędy i użycie resource oci_parse ( resource connection, string query ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Changes password of Oracle's user, błędy i użycie bool oci_password_change ( resource connection, string username, string old_password, string new_password ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Connect to an Oracle database using a persistent connection, błędy i użycie resource oci_pconnect ( string username, string password [, string db [, string charset [, int session_mode]]] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns field's value from the fetched row, błędy i użycie mixed oci_result ( resource statement, mixed field ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Rolls back outstanding transaction, błędy i użycie bool oci_rollback ( resource connection ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns server version, błędy i użycie string oci_server_version ( resource connection ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Sets number of rows to be prefetched, błędy i użycie bool oci_set_prefetch ( resource statement [, int rows] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns the type of an OCI statement, błędy i użycie string oci_statement_type ( resource statement ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Alias of oci_bind_by_name(), błędy i użycie .
 • Jak działa wywołanie funkcji Alias of oci_cancel(), błędy i użycie .
 • Jak działa wywołanie funkcji Alias of OCI-Lob->close, błędy i użycie .
 • Jak działa wywołanie funkcji Alias of OCI-Collection->append, błędy i użycie .
 • Jak działa wywołanie funkcji Alias of OCI-Collection->assign, błędy i użycie .
 • Jak działa wywołanie funkcji Alias of OCI-Collection->assignElem, błędy i użycie .
 • Jak działa wywołanie funkcji Alias of OCI-Collection->getElem, błędy i użycie .
 • Jak działa wywołanie funkcji Alias of OCI-Collection->max, błędy i użycie .
 • Jak działa wywołanie funkcji Alias of OCI-Collection->size, błędy i użycie .
 • Jak działa wywołanie funkcji Alias of OCI-Collection->trim, błędy i użycie .
 • Jak działa wywołanie funkcji Alias of oci_field_is_null(), błędy i użycie .
 • Jak działa wywołanie funkcji Alias of oci_field_name(), błędy i użycie .
 • Jak działa wywołanie funkcji Alias of oci_field_precision(), błędy i użycie .
 • Jak działa wywołanie funkcji Alias of oci_field_scale(), błędy i użycie .
 • Jak działa wywołanie funkcji Alias of oci_field_size(), błędy i użycie .
 • Jak działa wywołanie funkcji Alias of oci_field_type(), błędy i użycie .
 • Jak działa wywołanie funkcji Alias of oci_field_type_raw(), błędy i użycie .
 • Jak działa wywołanie funkcji Alias of oci_commit(), błędy i użycie .
 • Jak działa wywołanie funkcji Alias of oci_define_by_name(), błędy i użycie .
 • Jak działa wywołanie funkcji Alias of oci_error(), błędy i użycie .
 • Jak działa wywołanie funkcji Alias of oci_execute(), błędy i użycie .
 • Jak działa wywołanie funkcji Alias of oci_fetch(), błędy i użycie .
 • Jak działa wywołanie funkcji Fetches the next row into an array, błędy i użycie int ocifetchinto ( resource statement, array &result [, int mode] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Alias of oci_fetch_all(), błędy i użycie .
 • Jak działa wywołanie funkcji Alias of OCI-Collection->free, błędy i użycie .
 • Jak działa wywołanie funkcji Alias of oci_free_statement(), błędy i użycie .
 • Jak działa wywołanie funkcji Alias of OCI-Lob->free, błędy i użycie .
 • Jak działa wywołanie funkcji Alias of oci_free_statement(), błędy i użycie .
 • Jak działa wywołanie funkcji Alias of oci_internal_debug(), błędy i użycie .
 • Jak działa wywołanie funkcji Alias of OCI-Lob->load, błędy i użycie .
 • Jak działa wywołanie funkcji Alias of oci_close(), błędy i użycie .
 • Jak działa wywołanie funkcji Alias of oci_connect(), błędy i użycie .
 • Jak działa wywołanie funkcji Alias of oci_new_collection(), błędy i użycie .
 • Jak działa wywołanie funkcji Alias of oci_new_cursor(), błędy i użycie .
 • Jak działa wywołanie funkcji Alias of oci_new_descriptor(), błędy i użycie .
 • Jak działa wywołanie funkcji Alias of oci_new_connect(), błędy i użycie .
 • Jak działa wywołanie funkcji Alias of oci_num_fields(), błędy i użycie .
 • Jak działa wywołanie funkcji Alias of oci_rollback(), błędy i użycie .
 • Jak działa wywołanie funkcji Alias of oci_num_rows(), błędy i użycie .
 • Jak działa wywołanie funkcji Alias of OCI-Lob->save, błędy i użycie .
 • Jak działa wywołanie funkcji Alias of oci_server_version(), błędy i użycie .
 • Jak działa wywołanie funkcji Alias of oci_set_prefetch(), błędy i użycie .
 • Jak działa wywołanie funkcji Alias of oci_statement_type(), błędy i użycie .
 • Jak działa wywołanie funkcji Alias of OCI-Lob->export, błędy i użycie .
 • Jak działa wywołanie funkcji Alias of OCI-Lob->writeTemporary, błędy i użycie .
 • Jak działa wywołanie funkcji Toggle autocommit behaviour, błędy i użycie mixed odbc_autocommit ( resource connection_id [, bool OnOff] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Handling of binary column data, błędy i użycie bool odbc_binmode ( resource result_id, int mode ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Close all ODBC connections, błędy i użycie void odbc_close_all ( void ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Close an ODBC connection, błędy i użycie void odbc_close ( resource connection_id ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns a result identifier that can be used to fetch a list ofcolumns and associated privileges, błędy i użycie resource odbc_columnprivileges ( resource connection_id, string qualifier, string owner, string table_name, string column_name ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Lists the column names in specified tables, błędy i użycie resource odbc_columns ( resource connection_id [, string qualifier [, string schema [, string table_name [, string column_name]]]] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Commit an ODBC transaction, błędy i użycie bool odbc_commit ( resource connection_id ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Connect to a datasource, błędy i użycie resource odbc_connect ( string dsn, string user, string password [, int cursor_type] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Get cursorname, błędy i użycie string odbc_cursor ( resource result_id ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns information about a current connection, błędy i użycie array odbc_data_source ( resource connection_id, int fetch_type ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Synonym for odbc_exec(), błędy i użycie resource odbc_do ( resource conn_id, string query ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Get the last error code, błędy i użycie string odbc_error ( [resource connection_id] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Get the last error message, błędy i użycie string odbc_errormsg ( [resource connection_id] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Prepare and execute a SQL statement, błędy i użycie resource odbc_exec ( resource connection_id, string query_string [, int flags] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Execute a prepared statement, błędy i użycie bool odbc_execute ( resource result_id [, array parameters_array] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Fetch a result row as an associative array, błędy i użycie array odbc_fetch_array ( resource result [, int rownumber] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Fetch one result row into array, błędy i użycie int odbc_fetch_into ( resource result_id, array &result_array [, int rownumber] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Fetch a result row as an object, błędy i użycie object odbc_fetch_object ( resource result [, int rownumber] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Fetch a row, błędy i użycie bool odbc_fetch_row ( resource result_id [, int row_number] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Get the length (precision) of a field, błędy i użycie int odbc_field_len ( resource result_id, int field_number ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Get the columnname, błędy i użycie string odbc_field_name ( resource result_id, int field_number ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Return column number, błędy i użycie int odbc_field_num ( resource result_id, string field_name ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Synonym for odbc_field_len(), błędy i użycie int odbc_field_precision ( resource result_id, int field_number ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Get the scale of a field, błędy i użycie int odbc_field_scale ( resource result_id, int field_number ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Datatype of a field, błędy i użycie string odbc_field_type ( resource result_id, int field_number ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns a list of foreign keys in the specified table or a listof foreign keys in other tables that refer to the primary key inthe specified table, błędy i użycie resource odbc_foreignkeys ( resource connection_id, string pk_qualifier, string pk_owner, string pk_table, string fk_qualifier, string fk_owner, string fk_table ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Free resources associated with a result, błędy i użycie bool odbc_free_result ( resource result_id ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns a result identifier containing information about datatypes supported by the data source, błędy i użycie resource odbc_gettypeinfo ( resource connection_id [, int data_type] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Handling of LONG columns, błędy i użycie bool odbc_longreadlen ( resource result_id, int length ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Checks if multiple results are available, błędy i użycie bool odbc_next_result ( resource result_id ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Number of columns in a result, błędy i użycie int odbc_num_fields ( resource result_id ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Number of rows in a result, błędy i użycie int odbc_num_rows ( resource result_id ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Open a persistent database connection, błędy i użycie resource odbc_pconnect ( string dsn, string user, string password [, int cursor_type] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Prepares a statement for execution, błędy i użycie resource odbc_prepare ( resource connection_id, string query_string ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns a result identifier that can be used to fetch the columnnames that comprise the primary key for a table, błędy i użycie resource odbc_primarykeys ( resource connection_id, string qualifier, string owner, string table ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Retrieve information about parameters to procedures, błędy i użycie resource odbc_procedurecolumns ( resource connection_id [, string qualifier, string owner, string proc, string column] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Get the list of procedures stored in a specific data source, błędy i użycie resource odbc_procedures ( resource connection_id [, string qualifier, string owner, string name] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Print result as HTML table, błędy i użycie int odbc_result_all ( resource result_id [, string format] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Get result data, błędy i użycie mixed odbc_result ( resource result_id, mixed field ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Rollback a transaction, błędy i użycie bool odbc_rollback ( resource connection_id ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Adjust ODBC settings, błędy i użycie bool odbc_setoption ( resource id, int function, int option, int param ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns either the optimal set of columns that uniquelyidentifies a row in the table or columns that are automaticallyupdated when any value in the row is updated by a transaction, błędy i użycie resource odbc_specialcolumns ( resource connection_id, int type, string qualifier, string owner, string table, int scope, int nullable ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Retrieve statistics about a table, błędy i użycie resource odbc_statistics ( resource connection_id, string qualifier, string owner, string table_name, int unique, int accuracy ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Lists tables and the privileges associated with each table, błędy i użycie resource odbc_tableprivileges ( resource connection_id, string qualifier, string owner, string name ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Get the list of table names stored in a specific data source, błędy i użycie resource odbc_tables ( resource connection_id [, string qualifier [, string owner [, string name [, string types]]]] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Generate OpenAL buffer, błędy i użycie resource openal_buffer_create ( void ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Load a buffer with data, błędy i użycie bool openal_buffer_data ( resource buffer, int format, string data, int freq ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Destroys an OpenAL buffer, błędy i użycie bool openal_buffer_destroy ( resource buffer ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Retrieve an OpenAL buffer property, błędy i użycie int openal_buffer_get ( resource buffer, int property ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Load a .wav file into a buffer, błędy i użycie bool openal_buffer_loadwav ( resource buffer, string wavfile ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Create an audio processing context, błędy i użycie resource openal_context_create ( resource device ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Make the specified context current, błędy i użycie bool openal_context_current ( resource context ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Destroys a context, błędy i użycie bool openal_context_destroy ( resource context ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Process the specified context, błędy i użycie bool openal_context_process ( resource context ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Suspend the specified context, błędy i użycie bool openal_context_suspend ( resource context ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Close an OpenAL device, błędy i użycie bool openal_device_close ( resource device ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Initialize the OpenAL audio layer, błędy i użycie resource openal_device_open ( [string device_desc] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Retrieve a listener property, błędy i użycie mixed openal_listener_get ( int property ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Set a listener property, błędy i użycie bool openal_listener_set ( int property, mixed setting ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Generate a source resource, błędy i użycie resource openal_source_create ( void ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Destroy a source resource, błędy i użycie bool openal_source_destroy ( resource source ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Retrieve an OpenAL source property, błędy i użycie mixed openal_source_get ( resource source, int property ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Pause the source, błędy i użycie bool openal_source_pause ( resource source ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Start playing the source, błędy i użycie bool openal_source_play ( resource source ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Rewind the source, błędy i użycie bool openal_source_rewind ( resource source ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Set source property, błędy i użycie bool openal_source_set ( resource source, int property, mixed setting ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Stop playing the source, błędy i użycie bool openal_source_stop ( resource source ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Begin streaming on a source, błędy i użycie resource openal_stream ( resource source, int format, int rate ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Exports a CSR to a file, błędy i użycie bool openssl_csr_export_to_file ( resource csr, string outfilename [, bool notext] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Exports a CSR as a string, błędy i użycie bool openssl_csr_export ( resource csr, string &out [, bool notext] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Generates a CSR, błędy i użycie mixed openssl_csr_new ( array dn, resource &privkey [, array configargs [, array extraattribs]] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Sign a CSR with another certificate (or itself) and generate a certificate, błędy i użycie resource openssl_csr_sign ( mixed csr, mixed cacert, mixed priv_key, int days [, array configargs [, int serial]] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Return openSSL error message, błędy i użycie string openssl_error_string ( void ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Free key resource, błędy i użycie void openssl_free_key ( resource key_identifier ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Alias of openssl_pkey_get_private(), błędy i użycie .
 • Jak działa wywołanie funkcji Alias of openssl_pkey_get_public(), błędy i użycie .
 • Jak działa wywołanie funkcji Open sealed data, błędy i użycie bool openssl_open ( string sealed_data, string &open_data, string env_key, mixed priv_key_id ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Decrypts an S/MIME encrypted message, błędy i użycie bool openssl_pkcs7_decrypt ( string infilename, string outfilename, mixed recipcert [, mixed recipkey] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Encrypt an S/MIME message, błędy i użycie bool openssl_pkcs7_encrypt ( string infile, string outfile, mixed recipcerts, array headers [, int flags [, int cipherid]] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Sign an S/MIME message, błędy i użycie bool openssl_pkcs7_sign ( string infilename, string outfilename, mixed signcert, mixed privkey, array headers [, int flags [, string extracerts]] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Verifies the signature of an S/MIME signed message, błędy i użycie mixed openssl_pkcs7_verify ( string filename, int flags [, string outfilename [, array cainfo [, string extracerts]]] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Gets an exportable representation of a key into a file, błędy i użycie bool openssl_pkey_export_to_file ( mixed key, string outfilename [, string passphrase [, array configargs]] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Gets an exportable representation of a key into a string, błędy i użycie bool openssl_pkey_export ( mixed key, string &out [, string passphrase [, array configargs]] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Frees a private key, błędy i użycie void openssl_pkey_free ( resource key ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Get a private key, błędy i użycie resource openssl_pkey_get_private ( mixed key [, string passphrase] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Extract public key from certificate and prepare it for use, błędy i użycie resource openssl_pkey_get_public ( mixed certificate ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Generates a new private key, błędy i użycie resource openssl_pkey_new ( [array configargs] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Decrypts data with private key, błędy i użycie bool openssl_private_decrypt ( string data, string &decrypted, mixed key [, int padding] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Encrypts data with private key, błędy i użycie bool openssl_private_encrypt ( string data, string &crypted, mixed key [, int padding] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Decrypts data with public key, błędy i użycie bool openssl_public_decrypt ( string data, string &decrypted, mixed key [, int padding] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Encrypts data with public key, błędy i użycie bool openssl_public_encrypt ( string data, string &crypted, mixed key [, int padding] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Seal (encrypt) data, błędy i użycie int openssl_seal ( string data, string &sealed_data, array &env_keys, array pub_key_ids ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Generate signature, błędy i użycie bool openssl_sign ( string data, string &signature, mixed priv_key_id [, int signature_alg] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Verify signature, błędy i użycie int openssl_verify ( string data, string signature, mixed pub_key_id ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Checks if a private key corresponds to a certificate, błędy i użycie bool openssl_x509_check_private_key ( mixed cert, mixed key ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Verifies if a certificate can be used for a particularpurpose, błędy i użycie int openssl_x509_checkpurpose ( mixed x509cert, int purpose [, array cainfo [, string untrustedfile]] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Exports a certificate to file, błędy i użycie bool openssl_x509_export_to_file ( mixed x509, string outfilename [, bool notext] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Exports a certificate as a string, błędy i użycie bool openssl_x509_export ( mixed x509, string &output [, bool notext] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Free certificate resource, błędy i użycie void openssl_x509_free ( resource x509cert ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Parse an X509 certificate and return the information as anarray, błędy i użycie array openssl_x509_parse ( mixed x509cert [, bool shortnames] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Parse an X.509 certificate and return a resource identifier forit, błędy i użycie resource openssl_x509_read ( mixed x509certdata ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Binds a PHP variable to an Oracle parameter, błędy i użycie bool ora_bind ( resource cursor, string PHP_variable_name, string SQL_parameter_name, int length [, int type] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Closes an Oracle cursor, błędy i użycie bool ora_close ( resource cursor ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Gets the name of an Oracle result column, błędy i użycie string ora_columnname ( resource cursor, int column ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns the size of an Oracle result column, błędy i użycie int ora_columnsize ( resource cursor, int column ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Gets the type of an Oracle result column, błędy i użycie string ora_columntype ( resource cursor, int column ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Commit an Oracle transaction, błędy i użycie bool ora_commit ( resource conn ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Disable automatic commit, błędy i użycie bool ora_commitoff ( resource conn ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Enable automatic commit, błędy i użycie bool ora_commiton ( resource conn ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Parse, Exec, Fetch, błędy i użycie resource ora_do ( resource conn, string query ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Gets an Oracle error message, błędy i użycie string ora_error ( [resource cursor_or_connection] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Gets an Oracle error code, błędy i użycie int ora_errorcode ( [resource cursor_or_connection] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Execute a parsed statement on an Oracle cursor, błędy i użycie bool ora_exec ( resource cursor ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Fetch a row into the specified result array, błędy i użycie int ora_fetch_into ( resource cursor, array &result [, int flags] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Fetch a row of data from a cursor, błędy i użycie bool ora_fetch ( resource cursor ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Get data from a fetched column, błędy i użycie string ora_getcolumn ( resource cursor, int column ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Close an Oracle connection, błędy i użycie bool ora_logoff ( resource connection ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Open an Oracle connection, błędy i użycie resource ora_logon ( string user, string password ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns the number of columns, błędy i użycie int ora_numcols ( resource cursor ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns the number of rows, błędy i użycie int ora_numrows ( resource cursor ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Opens an Oracle cursor, błędy i użycie resource ora_open ( resource connection ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Parse an SQL statement with Oracle, błędy i użycie bool ora_parse ( resource cursor, string sql_statement [, int defer] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Open a persistent Oracle connection, błędy i użycie resource ora_plogon ( string user, string password ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Rolls back a transaction, błędy i użycie bool ora_rollback ( resource connection ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Clean (erase) the output buffer, błędy i użycie void ob_clean ( void ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Clean (erase) the output buffer and turn off output buffering, błędy i użycie bool ob_end_clean ( void ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Flush (send) the output buffer and turn off output buffering, błędy i użycie bool ob_end_flush ( void ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Flush (send) the output buffer, błędy i użycie void ob_flush ( void ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Get current buffer contents and delete current output buffer, błędy i użycie string ob_get_clean ( void ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Return the contents of the output buffer, błędy i użycie string ob_get_contents ( void ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Flush the output buffer, return it as a string and turn off output buffering, błędy i użycie string ob_get_flush ( void ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Return the length of the output buffer, błędy i użycie int ob_get_length ( void ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Return the nesting level of the output buffering mechanism, błędy i użycie int ob_get_level ( void ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Get status of output buffers, błędy i użycie array ob_get_status ( [bool full_status] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji ob_start callback function to gzip output buffer, błędy i użycie string ob_gzhandler ( string buffer, int mode ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Turn implicit flush on/off, błędy i użycie void ob_implicit_flush ( [int flag] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji List all output handlers in use, błędy i użycie array ob_list_handlers ( void ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Turn on output buffering, błędy i użycie bool ob_start ( [callback output_callback [, int chunk_size [, bool erase]]] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Add URL rewriter values, błędy i użycie bool output_add_rewrite_var ( string name, string value ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Reset URL rewriter values, błędy i użycie bool output_reset_rewrite_vars ( void ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Closes the connection to ovrimos, błędy i użycie void ovrimos_close ( int connection ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Commits the transaction, błędy i użycie bool ovrimos_commit ( int connection_id ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Connect to the specified database, błędy i użycie int ovrimos_connect ( string host, string db, string user, string password ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns the name of the cursor, błędy i użycie string ovrimos_cursor ( int result_id ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Executes an SQL statement, błędy i użycie int ovrimos_exec ( int connection_id, string query ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Executes a prepared SQL statement, błędy i użycie bool ovrimos_execute ( int result_id [, array parameters_array] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Fetches a row from the result set, błędy i użycie bool ovrimos_fetch_into ( int result_id, array &result_array [, string how [, int rownumber]] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Fetches a row from the result set, błędy i użycie bool ovrimos_fetch_row ( int result_id [, int how [, int row_number]] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns the length of the output column, błędy i użycie int ovrimos_field_len ( int result_id, int field_number ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns the output column name, błędy i użycie string ovrimos_field_name ( int result_id, int field_number ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns the (1-based) index of the output column, błędy i użycie int ovrimos_field_num ( int result_id, string field_name ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns the (numeric) type of the output column, błędy i użycie int ovrimos_field_type ( int result_id, int field_number ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Frees the specified result_id, błędy i użycie bool ovrimos_free_result ( int result_id ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Specifies how many bytes are to be retrieved from long datatypes, błędy i użycie bool ovrimos_longreadlen ( int result_id, int length ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns the number of columns, błędy i użycie int ovrimos_num_fields ( int result_id ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns the number of rows affected by update operations, błędy i użycie int ovrimos_num_rows ( int result_id ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Prepares an SQL statement, błędy i użycie int ovrimos_prepare ( int connection_id, string query ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Prints the whole result set as an HTML table, błędy i użycie int ovrimos_result_all ( int result_id [, string format] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Retrieves the output column, błędy i użycie string ovrimos_result ( int result_id, mixed field ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Rolls back the transaction, błędy i użycie bool ovrimos_rollback ( int connection_id ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Use CORBA enums, błędy i użycie new OrbitEnum ( string id ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Access CORBA objects, błędy i użycie new OrbitObject ( string ior ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Use CORBA structs, błędy i użycie new OrbitStruct ( string id ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Return ASCII value of character, błędy i użycie int ord ( string string ).
 • Jak działa wywołanie funkcji ob_start callback function to repair the buffer, błędy i użycie string ob_tidyhandler ( string input [, int mode] ).

PHP programowanie dla początkujących

Kodowanie w języku PHP-Z. Słownik pojęć.

Programowanie w jezyku PHP.Z