Stops A Service, Starts A Service, Registers The Script With The Scm, So That It Can Act As The Service With The Given Name, Update The Service Status, Queries
Znaczenie stops, service, starts, service, registers, script definicja.

Słownik i definicje programowania w PHP na W

 • Jak działa wywołanie funkcji Wraps a string to a given number of characters using a stringbreak character, błędy i użycie string wordwrap ( string str [, int width [, string break [, bool cut]]] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Defines a type for use with other w32api_functions, błędy i użycie bool w32api_deftype ( string typename, string member1_type, string member1_name [, string ... [, string ...]] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Creates an instance of the data type typename and fills it with the values passed, błędy i użycie resource w32api_init_dtype ( string typename, mixed value [, mixed ...] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Invokes function funcname with the arguments passed after the function name, błędy i użycie mixed w32api_invoke_function ( string funcname, mixed argument [, mixed ...] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Registers function function_name from library with PHP, błędy i użycie bool w32api_register_function ( string library, string function_name, string return_type ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Sets the calling method used, błędy i użycie void w32api_set_call_method ( int method ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Add variables to a WDDX packet with the specified ID, błędy i użycie bool wddx_add_vars ( int packet_id, mixed name_var [, mixed ...] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Alias of wddx_unserialize(), błędy i użycie .
 • Jak działa wywołanie funkcji Ends a WDDX packet with the specified ID, błędy i użycie string wddx_packet_end ( resource packet_id ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Starts a new WDDX packet with structure inside it, błędy i użycie resource wddx_packet_start ( [string comment] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Serialize a single value into a WDDX packet, błędy i użycie string wddx_serialize_value ( mixed var [, string comment] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Serialize variables into a WDDX packet, błędy i użycie string wddx_serialize_vars ( mixed var_name [, mixed ...] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Unserializes a WDDX packet, błędy i użycie mixed wddx_unserialize ( string packet ).
 • Jak działa wywołanie funkcji List running processes, błędy i użycie array win32_ps_list_procs ( void ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Stat memory utilization, błędy i użycie array win32_ps_stat_mem ( void ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Stat process, błędy i użycie array win32_ps_stat_proc ( [int pid] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Creates a new service entry in the SCM database, błędy i użycie int win32_create_service ( array details [, string machine] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Deletes a service entry from the SCM database, błędy i użycie int win32_delete_service ( string servicename [, string machine] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns the last control message that was sent to this service, błędy i użycie int win32_get_last_control_message ( void ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Queries the status of a service, błędy i użycie mixed win32_query_service_status ( string servicename [, string machine] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Update the service status, błędy i użycie bool win32_set_service_status ( int status ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Registers the script with the SCM, so that it can act as the service with the given name, błędy i użycie bool win32_start_service_ctrl_dispatcher ( string name ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Starts a service, błędy i użycie int win32_start_service ( string servicename [, string machine] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Stops a service, błędy i użycie int win32_stop_service ( string servicename [, string machine] ).

PHP programowanie dla początkujących

Kodowanie w języku PHP-Z. Słownik pojęć.

Programowanie w jezyku PHP.Z