options given processor scheme co to jest
Set Options On A Given Xsl Processor, Set The Scheme Handlers For The Xslt Processor, Set Scheme.
Znaczenie options given processor scheme definicja.

Słownik i definicje programowania w PHP na X

 • Jak działa wywołanie funkcji Make binary diff of two files, błędy i użycie bool xdiff_file_diff_binary ( string file1, string file2, string dest ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Evaluates the XPath Location Path in the given string, błędy i użycie class XPathContext {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Evaluates the XPath Location Path in the given string, błędy i użycie class XPathContext {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Creates new xpath context, błędy i użycie XPathContext xpath_new_context ( domdocument dom_document ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Register the given namespace in the passed XPath context, błędy i użycie bool xpath_register_ns_auto ( XPathContext xpath_context [, object context_node] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Register the given namespace in the passed XPath context, błędy i użycie bool xpath_register_ns ( XPathContext xpath_context, string prefix, string uri ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Evaluate the XPtr Location Path in the given string, błędy i użycie class XPathContext {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Create new XPath Context, błędy i użycie XPathContext xptr_new_context ( void ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Get an extended attribute, błędy i użycie string xattr_get ( string filename, string name [, int flags] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Get a list of extended attributes, błędy i użycie array xattr_list ( string filename [, int flags] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Remove an extended attribute, błędy i użycie bool xattr_remove ( string filename, string name [, int flags] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Set an extended attribute, błędy i użycie bool xattr_set ( string filename, string name, string value [, int flags] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Check if filesystem supports extended attributes, błędy i użycie bool xattr_supported ( string filename [, int flags] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Make unified diff of two files, błędy i użycie bool xdiff_file_diff ( string file1, string file2, string dest [, int context [, bool minimal]] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Merge 3 files into one, błędy i użycie mixed xdiff_file_merge3 ( string file1, string file2, string file3, string dest ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Patch a file with a binary diff, błędy i użycie bool xdiff_file_patch_binary ( string file, string patch, string dest ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Patch a file with an unified diff, błędy i użycie mixed xdiff_file_patch ( string file, string patch, string dest [, int flags] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Make binary diff of two strings, błędy i użycie string xdiff_string_diff_binary ( string str1, string str2 ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Make unified diff of two strings, błędy i użycie string xdiff_string_diff ( string str1, string str2 [, int context [, bool minimal]] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Merge 3 strings into one, błędy i użycie mixed xdiff_string_merge3 ( string str1, string str2, string str3 [, string &error] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Patch a string with a binary diff, błędy i użycie string xdiff_string_patch_binary ( string str, string patch ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Patch a string with an unified diff, błędy i użycie string xdiff_string_patch ( string str, string patch [, int flags [, string &error]] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Get XML parser error string, błędy i użycie string xml_error_string ( int code ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Get current byte index for an XML parser, błędy i użycie int xml_get_current_byte_index ( resource parser ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Get current column number for an XML parser, błędy i użycie int xml_get_current_column_number ( resource parser ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Get current line number for an XML parser, błędy i użycie int xml_get_current_line_number ( resource parser ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Get XML parser error code, błędy i użycie int xml_get_error_code ( resource parser ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Parse XML data into an array structure, błędy i użycie int xml_parse_into_struct ( resource parser, string data, array &values [, array &index] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Start parsing an XML document, błędy i użycie int xml_parse ( resource parser, string data [, bool is_final] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Create an XML parser with namespace support, błędy i użycie resource xml_parser_create_ns ( [string encoding [, string separator]] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Create an XML parser, błędy i użycie resource xml_parser_create ( [string encoding] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Free an XML parser, błędy i użycie bool xml_parser_free ( resource parser ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Get options from an XML parser, błędy i użycie mixed xml_parser_get_option ( resource parser, int option ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Set options in an XML parser, błędy i użycie bool xml_parser_set_option ( resource parser, int option, mixed value ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Set up character data handler, błędy i użycie bool xml_set_character_data_handler ( resource parser, callback handler ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Set up default handler, błędy i użycie bool xml_set_default_handler ( resource parser, callback handler ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Set up start and end element handlers, błędy i użycie bool xml_set_element_handler ( resource parser, callback start_element_handler, callback end_element_handler ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Set up end namespace declaration handler, błędy i użycie bool xml_set_end_namespace_decl_handler ( resource parser, callback handler ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Set up external entity reference handler, błędy i użycie bool xml_set_external_entity_ref_handler ( resource parser, callback handler ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Set up notation declaration handler, błędy i użycie bool xml_set_notation_decl_handler ( resource parser, callback handler ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Use XML Parser within an object, błędy i użycie bool xml_set_object ( resource parser, object &object ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Set up processing instruction (PI) handler, błędy i użycie bool xml_set_processing_instruction_handler ( resource parser, callback handler ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Set up start namespace declaration handler, błędy i użycie bool xml_set_start_namespace_decl_handler ( resource parser, callback handler ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Set up unparsed entity declaration handler, błędy i użycie bool xml_set_unparsed_entity_decl_handler ( resource parser, callback handler ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Decodes XML into native PHP types, błędy i użycie array xmlrpc_decode_request ( string xml, string &method [, string encoding] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Decodes XML into native PHP types, błędy i użycie array xmlrpc_decode ( string xml [, string encoding] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Generates XML for a method request, błędy i użycie string xmlrpc_encode_request ( string method, mixed params [, array output_options] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Generates XML for a PHP value, błędy i użycie string xmlrpc_encode ( mixed value ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Gets xmlrpc type for a PHP value, błędy i użycie string xmlrpc_get_type ( mixed value ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Determines if an array value represents an XMLRPC fault, błędy i użycie bool xmlrpc_is_fault ( array arg ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Decodes XML into a list of method descriptions, błędy i użycie array xmlrpc_parse_method_descriptions ( string xml ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Adds introspection documentation, błędy i użycie int xmlrpc_server_add_introspection_data ( resource server, array desc ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Parses XML requests and call methods, błędy i użycie string xmlrpc_server_call_method ( resource server, string xml, mixed user_data [, array output_options] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Creates an xmlrpc server, błędy i użycie resource xmlrpc_server_create ( void ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Destroys server resources, błędy i użycie int xmlrpc_server_destroy ( resource server ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Register a PHP function to generate documentation, błędy i użycie bool xmlrpc_server_register_introspection_callback ( resource server, string function ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Register a PHP function to resource method matching method_name, błędy i użycie bool xmlrpc_server_register_method ( resource server, string method_name, string function ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Sets xmlrpc type, base64 or datetime, for a PHP string value, błędy i użycie bool xmlrpc_set_type ( string &value, string type ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Close the XMLReader input, błędy i użycie class XMLReader {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns a copy of the current node as a DOM object, błędy i użycie class XMLReader {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Get the value of a named attribute, błędy i użycie class XMLReader {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Get the value of an attribute by index, błędy i użycie class XMLReader {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Get the value of an attribute by localname and URI, błędy i użycie class XMLReader {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Indicates if specified property has been set, błędy i użycie class XMLReader {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Indicates if the parsed document is valid, błędy i użycie class XMLReader {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Lookup namespace for a prefix, błędy i użycie class XMLReader {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Move cursor to a named attribute, błędy i użycie class XMLReader {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Move cursor to an attribute by index, błędy i użycie class XMLReader {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Move cursor to a named attribute, błędy i użycie class XMLReader {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Position cursor on the parent Element of current Attribute, błędy i użycie class XMLReader {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Position cursor on the first Attribute, błędy i użycie class XMLReader {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Position cursor on the next Attribute, błędy i użycie class XMLReader {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Move cursor to next node skipping all subtrees, błędy i użycie class XMLReader {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Set the URI containing the XML to parse, błędy i użycie class XMLReader {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Move to next node in document, błędy i użycie class XMLReader {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Set or Unset parser options, błędy i użycie class XMLReader {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Set the filename or URI for a RelaxNG Schema, błędy i użycie class XMLReader {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Set the data containing a RelaxNG Schema, błędy i użycie class XMLReader {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Set the data containing the XML to parse, błędy i użycie class XMLReader {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Creates a new XSLTProcessor object, błędy i użycie class XSLTProcessor {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Get value of a parameter, błędy i użycie class XSLTProcessor {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Determine if PHP has EXSLT support, błędy i użycie class XSLTProcessor {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Import stylesheet, błędy i użycie class XSLTProcessor {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Enables the ability to use PHP functions as XSLT functions, błędy i użycie class XSLTProcessor {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Remove parameter, błędy i użycie class XSLTProcessor {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Set value for a parameter, błędy i użycie class XSLTProcessor {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Transform to a DOMDocument, błędy i użycie class XSLTProcessor {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Transform to URI, błędy i użycie class XSLTProcessor {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Transform to XML, błędy i użycie class XSLTProcessor {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns the information on the compilation settings of the backend, błędy i użycie string xslt_backend_info ( void ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns the name of the backend, błędy i użycie string xslt_backend_name ( void ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns the version number of Sablotron, błędy i użycie string xslt_backend_version ( void ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Create a new XSLT processor, błędy i użycie resource xslt_create ( void ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns an error number, błędy i użycie int xslt_errno ( resource xh ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns an error string, błędy i użycie string xslt_error ( resource xh ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Free XSLT processor, błędy i użycie void xslt_free ( resource xh ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Get options on a given xsl processor, błędy i użycie int xslt_getopt ( resource processor ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Perform an XSLT transformation, błędy i użycie mixed xslt_process ( resource xh, string xmlcontainer, string xslcontainer [, string resultcontainer [, array arguments [, array parameters]]] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Set the base URI for all XSLT transformations, błędy i użycie void xslt_set_base ( resource xh, string uri ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Set the encoding for the parsing of XML documents, błędy i użycie void xslt_set_encoding ( resource xh, string encoding ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Set an error handler for a XSLT processor, błędy i użycie void xslt_set_error_handler ( resource xh, mixed handler ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Set the log file to write log messages to, błędy i użycie void xslt_set_log ( resource xh [, mixed log] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Sets the object in which to resolve callback functions, błędy i użycie bool xslt_set_object ( resource processor, object &obj ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Set SAX handlers for a XSLT processor, błędy i użycie void xslt_set_sax_handler ( resource xh, array handlers ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Set the SAX handlers to be called when the XML document gets processed, błędy i użycie void xslt_set_sax_handlers ( resource processor, array handlers ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Set Scheme handlers for a XSLT processor, błędy i użycie void xslt_set_scheme_handler ( resource xh, array handlers ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Set the scheme handlers for the XSLT processor, błędy i użycie void xslt_set_scheme_handlers ( resource processor, array handlers ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Set options on a given xsl processor, błędy i użycie mixed xslt_setopt ( resource processor, int newmask ).

PHP programowanie dla początkujących

Kodowanie w języku PHP-Z. Słownik pojęć.

Programowanie w jezyku PHP.Z