robi add_ mod_ ldap co to jest
Jak użyć w PHP Add attribute values to current attributes błędy. Zastosowanie bool ldap_mod_add.
Znaczenie robi add_ mod_ ldap definicja.

Czy przydatne?

Zastosowanie funkcji ldap_mod_add()

Nazwa funkcji: ldap_mod_add()
Opis i zastosowanie metody/funkcji: Add attribute values to current attributes
Zastosowanie w programowaniu: bool ldap_mod_add ( resource link_identifier, string dn, array entry )
Wersja PHP dla programisty (PHP 3 >= 3.0.8, PHP 4, PHP 5)

Inne metody w programowaniu PHP w Słownik L .