robi co to jest
Jak użyć w PHP Returns array of strings which represents the keys that can be usedfor response.
Znaczenie robi definicja.

Czy przydatne?

Zastosowanie funkcji m_responsekeys()

Nazwa funkcji: m_responsekeys()
Opis i zastosowanie metody/funkcji: Returns array of strings which represents the keys that can be usedfor response parameters on this transaction
Zastosowanie w programowaniu: array m_responsekeys ( resource conn, int identifier )
Wersja PHP dla programisty (PHP 5 >= 5.1.0RC1)

Inne metody w programowaniu PHP w Słownik M .