robi encoding_ regex co to jest
Jak użyć w PHP Returns current encoding for multibyte regex as string błędy. Zastosowanie mixed mb.
Znaczenie robi encoding_ regex definicja.

Czy przydatne?

Zastosowanie funkcji mb_regex_encoding()

Nazwa funkcji: mb_regex_encoding()
Opis i zastosowanie metody/funkcji: Returns current encoding for multibyte regex as string
Zastosowanie w programowaniu: mixed mb_regex_encoding ( [string encoding] )
Wersja PHP dla programisty (PHP 4 >= 4.2.0)

Inne metody w programowaniu PHP w Słownik M .