robi co to jest
Jak użyć w PHP Returns the blocksize of the specified algorithm błędy. Zastosowanie int mcrypt.
Znaczenie robi definicja.

Czy przydatne?

Zastosowanie funkcji mcrypt_module_get_algo_block_size()

Nazwa funkcji: mcrypt_module_get_algo_block_size()
Opis i zastosowanie metody/funkcji: Returns the blocksize of the specified algorithm
Zastosowanie w programowaniu: int mcrypt_module_get_algo_block_size ( string algorithm [, string lib_dir] )
Wersja PHP dla programisty (PHP 4 >= 4.0.2, PHP 5)

Inne metody w programowaniu PHP w Słownik M .