robi sizes_ key_ supported co to jest
Jak użyć w PHP Returns an array with the supported keysizes of the opened algorithm błędy.
Znaczenie robi sizes_ key_ supported definicja.

Czy przydatne?

Zastosowanie funkcji mcrypt_module_get_supported_key_sizes()

Nazwa funkcji: mcrypt_module_get_supported_key_sizes()
Opis i zastosowanie metody/funkcji: Returns an array with the supported keysizes of the opened algorithm
Zastosowanie w programowaniu: array mcrypt_module_get_supported_key_sizes ( string algorithm [, string lib_dir] )
Wersja PHP dla programisty (PHP 4 >= 4.0.2, PHP 5)

Inne metody w programowaniu PHP w Słownik M .