robi co to jest
Jak użyć w PHP Returns if the specified mode outputs blocks or not błędy. Zastosowanie bool mcrypt.
Znaczenie robi definicja.

Czy przydatne?

Zastosowanie funkcji mcrypt_module_is_block_mode()

Nazwa funkcji: mcrypt_module_is_block_mode()
Opis i zastosowanie metody/funkcji: Returns if the specified mode outputs blocks or not
Zastosowanie w programowaniu: bool mcrypt_module_is_block_mode ( string mode [, string lib_dir] )
Wersja PHP dla programisty (PHP 4 >= 4.0.2, PHP 5)

Inne metody w programowaniu PHP w Słownik M .