robi test_ self_ module co to jest
Jak użyć w PHP This function runs a self test on the specified module błędy. Zastosowanie bool.
Znaczenie robi test_ self_ module definicja.

Czy przydatne?

Zastosowanie funkcji mcrypt_module_self_test()

Nazwa funkcji: mcrypt_module_self_test()
Opis i zastosowanie metody/funkcji: This function runs a self test on the specified module
Zastosowanie w programowaniu: bool mcrypt_module_self_test ( string algorithm [, string lib_dir] )
Wersja PHP dla programisty (PHP 4 >= 4.0.2, PHP 5)

Inne metody w programowaniu PHP w Słownik M .