robi entry_ append_ ltbox co to jest
Jak użyć w PHP błędy. Zastosowanie void newt_listbox_append_entry ( resource listbox, string text.
Znaczenie robi entry_ append_ ltbox definicja.

Czy przydatne?

Zastosowanie funkcji newt_listbox_append_entry()

Nazwa funkcji: newt_listbox_append_entry()
Opis i zastosowanie metody/funkcji:
Zastosowanie w programowaniu: void newt_listbox_append_entry ( resource listbox, string text, mixed data )
Wersja PHP dla programisty (PECL)

Inne metody w programowaniu PHP w Słownik N .