robi co to jest
Jak użyć w PHP Format a number with grouped thousands błędy. Zastosowanie string number_format.
Znaczenie robi definicja.

Czy przydatne?

Zastosowanie funkcji number_format()

Nazwa funkcji: number_format()
Opis i zastosowanie metody/funkcji: Format a number with grouped thousands
Zastosowanie w programowaniu: string number_format ( float number [, int decimals [, string dec_point, string thousands_sep]] )
Wersja PHP dla programisty (PHP 3, PHP 4, PHP 5)

Inne metody w programowaniu PHP w Słownik N .