robi uname co to jest
Jak użyć w PHP Returns information about the operating system PHP is running on błędy. Zastosowanie.
Znaczenie robi uname definicja.

Czy przydatne?

Zastosowanie funkcji php_uname()

Nazwa funkcji: php_uname()
Opis i zastosowanie metody/funkcji: Returns information about the operating system PHP is running on
Zastosowanie w programowaniu: string php_uname ( [string mode] )
Wersja PHP dla programisty (PHP 4 >= 4.0.2, PHP 5)

Inne metody w programowaniu PHP w Słownik P .