robi all_ match_ preg co to jest
Jak użyć w PHP Perform a global regular expression match błędy. Zastosowanie int preg_match_all.
Znaczenie robi all_ match_ preg definicja.

Czy przydatne?

Zastosowanie funkcji preg_match_all()

Nazwa funkcji: preg_match_all()
Opis i zastosowanie metody/funkcji: Perform a global regular expression match
Zastosowanie w programowaniu: int preg_match_all ( string pattern, string subject, array &matches [, int flags [, int offset]] )
Wersja PHP dla programisty (PHP 3 >= 3.0.9, PHP 4, PHP 5)

Inne metody w programowaniu PHP w Słownik P .