robi replace_ preg co to jest
Jak użyć w PHP Perform a regular expression search and replace błędy. Zastosowanie mixed preg.
Znaczenie robi replace_ preg definicja.

Czy przydatne?

Zastosowanie funkcji preg_replace()

Nazwa funkcji: preg_replace()
Opis i zastosowanie metody/funkcji: Perform a regular expression search and replace
Zastosowanie w programowaniu: mixed preg_replace ( mixed pattern, mixed replacement, mixed subject [, int limit [, int &count]] )
Wersja PHP dla programisty (PHP 3 >= 3.0.9, PHP 4, PHP 5)

Inne metody w programowaniu PHP w Słownik P .