robi exts_ property co to jest
Jak użyć w PHP Checks if the object or class has a property błędy. Zastosowanie bool property.
Znaczenie robi exts_ property definicja.

Czy przydatne?

Zastosowanie funkcji property_exists()

Nazwa funkcji: property_exists()
Opis i zastosowanie metody/funkcji: Checks if the object or class has a property
Zastosowanie w programowaniu: bool property_exists ( mixed class, string property )
Wersja PHP dla programisty (PHP 5 >= 5.1.0RC1)

Inne metody w programowaniu PHP w Słownik P .