robi errormsg_ sesam co to jest
Jak użyć w PHP Returns error message of last SESAM call błędy. Zastosowanie string sesam_errormsg.
Znaczenie robi errormsg_ sesam definicja.

Czy przydatne?

Zastosowanie funkcji sesam_errormsg()

Nazwa funkcji: sesam_errormsg()
Opis i zastosowanie metody/funkcji: Returns error message of last SESAM call
Zastosowanie w programowaniu: string sesam_errormsg ( void )
Wersja PHP dla programisty (PHP 3 CVS only)

Inne metody w programowaniu PHP w Słownik S .