robi result_ free_ sesam co to jest
Jak użyć w PHP Releases resources for the query błędy. Zastosowanie int sesam_free_result ( string.
Znaczenie robi result_ free_ sesam definicja.

Czy przydatne?

Zastosowanie funkcji sesam_free_result()

Nazwa funkcji: sesam_free_result()
Opis i zastosowanie metody/funkcji: Releases resources for the query
Zastosowanie w programowaniu: int sesam_free_result ( string result_id )
Wersja PHP dla programisty (PHP 3 CVS only)

Inne metody w programowaniu PHP w Słownik S .