robi var_ get co to jest
Jak użyć w PHP Returns a variable from shared memory błędy. Zastosowanie mixed shm_get_var ( int.
Znaczenie robi var_ get definicja.

Czy przydatne?

Zastosowanie funkcji shm_get_var()

Nazwa funkcji: shm_get_var()
Opis i zastosowanie metody/funkcji: Returns a variable from shared memory
Zastosowanie w programowaniu: mixed shm_get_var ( int shm_identifier, int variable_key )
Wersja PHP dla programisty (PHP 3 >= 3.0.6, PHP 4, PHP 5)

Inne metody w programowaniu PHP w Słownik S .