robi var_ put co to jest
Jak użyć w PHP Inserts or updates a variable in shared memory błędy. Zastosowanie bool shm_put_var.
Znaczenie robi var_ put definicja.

Czy przydatne?

Zastosowanie funkcji shm_put_var()

Nazwa funkcji: shm_put_var()
Opis i zastosowanie metody/funkcji: Inserts or updates a variable in shared memory
Zastosowanie w programowaniu: bool shm_put_var ( int shm_identifier, int variable_key, mixed variable )
Wersja PHP dla programisty (PHP 3 >= 3.0.6, PHP 4, PHP 5)

Inne metody w programowaniu PHP w Słownik S .