robi dom_ import_ simplexml co to jest
Jak użyć w PHP Get a SimpleXMLElement object from aDOM node. błędy. Zastosowanie SimpleXMLElement.
Znaczenie robi dom_ import_ simplexml definicja.

Czy przydatne?

Zastosowanie funkcji simplexml_import_dom()

Nazwa funkcji: simplexml_import_dom()
Opis i zastosowanie metody/funkcji: Get a SimpleXMLElement object from aDOM node.
Zastosowanie w programowaniu: SimpleXMLElement simplexml_import_dom ( DOMNode node [, string class_name] )
Wersja PHP dla programisty (PHP 5)

Inne metody w programowaniu PHP w Słownik S .