robi gen_ rand_ stats co to jest
Jak użyć w PHP Generates a random deviate from the F (variance ratio) distribution with dfn degrees.
Znaczenie robi gen_ rand_ stats definicja.

Czy przydatne?

Zastosowanie funkcji stats_rand_gen_f()

Nazwa funkcji: stats_rand_gen_f()
Opis i zastosowanie metody/funkcji: Generates a random deviate from the F (variance ratio) distribution with "dfn" degrees of freedom in the numerator and "dfd" degrees of freedom in the denominator. Method : directly generates ratio of chisquare variates
Zastosowanie w programowaniu: float stats_rand_gen_f ( float dfn, float dfd )
Wersja PHP dla programisty (PECL)

Inne metody w programowaniu PHP w Słownik S .