robi co to jest
Jak użyć w PHP Add a new user to the specified virtual domain błędy. Zastosowanie bool vpopmail_add.
Znaczenie robi definicja.

Czy przydatne?

Zastosowanie funkcji vpopmail_add_user()

Nazwa funkcji: vpopmail_add_user()
Opis i zastosowanie metody/funkcji: Add a new user to the specified virtual domain
Zastosowanie w programowaniu: bool vpopmail_add_user ( string user, string domain, string password [, string gecos [, bool apop]] )
Wersja PHP dla programisty (4.0.5 - 4.2.3 only, PECL)

Inne metody w programowaniu PHP w Słownik V .