robi add_ alias_ vpopmail co to jest
Jak użyć w PHP Insert a virtual alias błędy. Zastosowanie bool vpopmail_alias_add ( string user.
Znaczenie robi add_ alias_ vpopmail definicja.

Czy przydatne?

Zastosowanie funkcji vpopmail_alias_add()

Nazwa funkcji: vpopmail_alias_add()
Opis i zastosowanie metody/funkcji: Insert a virtual alias
Zastosowanie w programowaniu: bool vpopmail_alias_add ( string user, string domain, string alias )
Wersja PHP dla programisty (4.1.0 - 4.2.3 only, PECL)

Inne metody w programowaniu PHP w Słownik V .