balance sheet budget report co to jest
ABAP definicja balance sheet budget report. Co znaczy A balance sheet report that is calculated.
Znaczenie balance sheet budget report definicja.

Czy przydatne?

Definicja balance sheet budget report

Co znaczy:

A balance sheet report that is calculated based on a selected budget scenario.

Słownik i definicje SAPa na B.