bean instance co to jest
ABAP definicja bean instance. Co znaczy An object representing an enterprise bean class w systemie.
Znaczenie bean instance definicja.

Czy przydatne?

Definicja bean instance

Co znaczy:

An object representing an enterprise bean class.

Słownik i definicje SAPa na B.